Etiska regler


Som Sexsibilitycoach och Tantraterapeut förbinder jag mig till följande regler:

Sekretess. Jag har som Sexsibilitycoach och Tantraterapeut har jag full respekt för det som klienten behöver tala om och låter det som sagts stanna inom rummets fyra väggar. Som Sexsibilitycoach och Tantraterapeut förbinder jag mig att inte under några omständigheter förmedla konfidentiell information om klienten  till andra parter om inte klienten uttryckligen ger skriftligt tillstånd.

Klädsel: Jag som Sexsibilitycoach och Tantraterapeut förblir alltid påklädd under beröring av klienten. En behandling sker alltid påklädd.

Behandling/Beröring: All kontakt är enkelriktad- det är jag som terapeut berör klienten och aldrig tvärtom.
Vid oljemassagen används ekologisk luktfri coccosolja. 

Respekt: Som Sexsibilitycoach och Tantraterapeut respekterar jag alltid klientens gränser. Jag ber om tillåtelse att röra och sluta röra när klienten begär det. Som Sexsibilitycoach och Tantraterapeut inleder jag aldrig en sexuella relation med en klient. 

Integritet: Som Sexsibilitycoach och Tantraterapeut är jag medveten om den makt jag har i rollen som vårdgivare och använder inte denna makt för att sexuellt utnyttja någon. Personer under 18 år erbjuds inte behandling. Jag ger aldrig behandlingar till människor som är påverkade av alkohol eller droger.

Egna gränser: Som Sexsibilitycoach och Tantraterapeut har jag tydliga egna gränser som jag uttrycker om behov finns. Jag är gärna personlig men aldrig privat. Jag är i god kontakt med vad jag tillåter och inte tillåter och har nära till mitt nej. Jag är noga med att vara professionell i allt jag gör och att kunna stå upp för det viktiga arbete jag gör i alla sammanhang. För mig är det viktigt att skilja på arbete och fritid och därför umgås jag inte med mina klienter på min fritid.

tantramassage, sexsibilitycoachJag som skapat denna sida heter Anna Jönsson och jag är utbildad sexsibilitycoach och tantraterapeut. Vill du boka en tid för tantraterapi? Det gör du enkelt här på Boka direkt  eller ring på 0709-203192, jag finns i Hässleholm och  Stockholm